Get Adobe Flash player

รายงานประจำปี

Introduce School

E learning

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

เนื้อหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ จึงมีไว้เพื่อการนี้ เพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้นอกเวลาเรียน เพื่อให้เท่าทันคน ทันโลก เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้รู้ คงจะไม่ได้ทั้งหมด ขาดเหลืออะไรคงต้องไปดิ้นรนค้นคว้า หาเอาจากแหล่งอื่น ชี้ช่องทางให้แล้ว ใช้วิจารณญาณเอาเองก็แล้วกันนะครับ.

http://www.baanjomyut.com/library/

ห้องร้อยบุปผา

รวบรวมบทความด้านการใช้ภาษา

http://www.baanjomyut.com/100bhuppa/

สารานุกรมไทย

ค้นหาความรู้ทั้งภาพและเสียง บทความจากสาราณุกรมไทย

http://kanchanapisek.or.th/kp6/

วิจัยชั้นเรียน

นำเสนอรายงานการวิจัยหน้าเดียว และแผนการสอนกลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาไทย

http://www.st.ac.th/bhatips/research/research&teacher.html

ราชบัณฑิตยสถาน

ราชบัณฑิตยสถาน

http://www.royin.go.th

รวมนักเขียน

ชุมชนวรรณกรรม เว็บสำหรับนักเขียน

http://www.thaiwriter.net

 

บทกลอนไทย

มีกลอนไทยให้เราอ่านกัน

http://www.thaipoem.com

นิทานชุด สามเกลอ

เป็นเว็บไซต์ของชมรมนักอ่านสามเกลอ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและงานเขียนของ ป.อินทรปาลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัสนิยายสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

http://www.samgler.org/

โคลงสี่สุภาพ

นำเสนอแผนผัง การแต่งโคลงสี่สุภาพ โคลงกระทู้ พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบออนไลน์

http://www.st.ac.th/bhatips/klong.htm

คำเป็น คำตาย

หลักสังเกตคำเป็น-คำตาย

http://www.st.ac.th/bhatips/gramma5.htm

๑๐๐ กล ร้อยกรอง

พื้นฐานและเทคนิคการเขียนกลอน

http://www.st.ac.th/thaidepart/

อักษรไทย

นำเสนอความรู้เรื่อง สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบอักษรไทย

http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm

เสียงในภาษาไทย

นำเสนอความรู้ความเข้าใจเรื่องเสียงในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โดยใช้แบบฝึกหัด

http://www.st.ac.th/bhatips/gramma1.htm

 

สุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์

แหล่งรวมชีวประวัติของท่านสุนทรภู่ นิราศ นิทานและบทประพันธ์อื่นๆ พร้อมทั้งสอนวิธีประพันธ์กลอน

http://www.geocities.com/tthida

สาระการเรียนรู้ กลุ่มภาษาไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ สื่อการสอน แบบทดสอบ แผนการสอน

http://www.rakang.net/main/sara01.html

ศูนย์สนเทศเสียงไทย

แหล่งรวบรวมภาษาไทยถิ่น ลีลาการใช้ภาษา นิทานพื้นบ้านไทย และร้อยกรองประเภทต่างๆ

http://thaiarc.tu.ac.th

พยางค์

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพยางคในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

http://www.st.ac.th/bhatips/gramma2.htm

บ้านสานฝัน สร้างสรรค์บทกวีไทย

แหล่งรวบรวมบทร้อยกรอง กาพย์ กลอน กลอนแปด กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา โคลง และฉันท์

http://www.geocities.com/poetichome/

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้ ICT

นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้ ICT

http://www.st.ac.th/bhatips/

 

กลอนสุภาพ

นำเสนอแผนผัง กลวิธีการแต่งกลอนสุภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พร้อมตัวอย่าง แฟ้มสะสมงานออนไลน์ และแบบทดสอบออนไลน์

http://www.st.ac.th/bhatips/glon.htm

เอกสารประกอบกการพูดต่อหน้าชุมชน

ประกอบด้วย มารยาทการพูด คุณสมบัติของนักพูด การปฏิบัติตนขณะพูด การเตรียมการพูดต่อหน้าชุมชน

http://linux.kr.ac.th/tech/nittaya/speek000.html

ห้องวรรณศิลป์

นำเสนอเกร็ดความรู้ทางด้านวรรณศิลป์ รวบรวมกาพย์ กลอน และโคลงที่สำคัญ

http://www.geocities.com/lekpage/klonindex.htm

โลกวรรณคดีดอทคอม

รวบรวมเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและสนุกเพลิดเพลินเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียนและการแต่งคำประพันธ์

http://www.lokwannakadi.com

โลกวรรณคดีดอทคอม

รวบรวมเนื้อหาสาระน่าสนใจและสนุกเพลิดเพลินเพื่อการเรียนรู้ ภาษาไทยมานำเสนอทางโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการอ่าน การเขียน และการแต่งคำประพันธ์ รู้รักคุณค่าภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และภูมิปัญญานานาชาติ รู้จักและซาบซึ้งกับบทโคลงกลอน บทกวี คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ

http://www.lokwannakadi.com/aboutme.php

เรียงร้อย ถ้อยคำ

รวบรวม คำ สำนวน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ซึ่งสามารถชมย้อนหลังได้ถึง เมษายน 2546

http://www.thaitv3.com/learnthai/data/thaitoday.html

 

ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น

เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง

http://eduarea.bkk2ict.net/thai/

ขุนช้าง ขุนแผน

ขุนช้าง ขุนแผน ตอน พลายงามทูลขอโทษขุนแผน

http://eduarea.bkk2ict.net/e-book_str_1/www.khunpan.com/index.htm

การอ่านคิดวิเคราะห์

ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้และเข้าใจง่าย ฝึกการคิดได้จากบทเรียน

http://eduarea.bkk2ict.net/thai_level2/

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รวบรวม วิดีโอการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 - ป.6

http://www.dlf.ac.th/dltv/library/library.php?pid=13831&lang=th

การใช้ภาษาไทย

แนะนำหลักการ สนทนา ด้วยคำพ้องเสียงขั้นพื้นฐาน ที่ได้ปรับปรุงให้ผู้สนใจ สามารถศึกษาถึง หลักการ และ วิธีการใช้ ภาษาไทย ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อ ชาวต่างชาต ิที่จำเป็นต้องทำการ ติดต่อสื่อสาร กับ คนไทย ในโอกาสต่างๆ เช่น ธุรกิจ การท่องเที่ยว เหล่านี้เป็นต้น

http://www.speakingthai.com/

สำนวนไทย

ศึกษาเกี่ยวกับสำนวนไทย ที่ใช้ในวรรณคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และเรื่องสั้นต่าง ๆ

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no19/sumnarnthai.html

 

ภาษาไทยกับการสื่อสาร

หลักการง่าย ๆ สำหรับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/marina_wisan/index.html

 

 

Share