ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๑
        
๑.
รองศาสตราจารย์ กมล ฉายาวัฒนะ (ระดับ ๙)
รับราชการอาจารย์ประจำ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-
๒.
นายแสวง ไทยมณี
ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ
เจ้าของกิจการร้านกีฬาสยามและสยามมิวสิค
-
๓.
นายอมร พุกเจริญ
ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ
เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยรุ่งเรือง
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์วอลโว่ ฮีโน่ ลพบุรี-สระ
 
๔.
นายอำนวย จั่นเงิน (ระดับ ๘)
รับราชการ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
๕.
นายบุญเชิญ สุทธปรียาศรี (ระดับ ๙)
ถึงแก่กรรม
รองผู้อำนวยการรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร
 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๒
        
๑.
นายอุทัย เก่าประเสริฐ
ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ
เจ้าของโรงพิมพ์ไทยนิมิต นักหนังสือพิมพ์

-
๒.
นายแพทย์สมชาย โอวัฒนาพานิช
รับราชการ
นายแพทย์แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลลพบุรี
-
๓.
นายยรรยง วิสุทธิพิเนตร
ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ
เจ้าของกิจการร้านเฮง เฮง อะหลั่ย
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จัดสรรบ้าน และที่ดิน
 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๓
        
๑.
พลตรีพิจิตร ภูมิวัฒนะ
ผู้บัญชาการ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
จังหวัดนครราชสีมา

-
๒.
นายปริญญา วงษ์หอมเนียม
ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ
ผู้จัดการแผนกควบคุมและวางแผน บริษัท ไอ ปี เอ็ม. กทม.
-
๓.
นายอำไพ ภู่ศรีพงษ์
ประกอบอาชีพ วิศวกร
บริษัท เอเชียน เอนจีเนียริ่ง คอนสแตนท์ จำกัด กทม.
 
๔.
นายทวี บุญมานำ
ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ
เจ้าของกิจการร้านค้า บุ๊คเฮ้าท์
และร้านเสริมสวยศรีรัตน์ สระแก้ว จังหวัดลพบุรี
 


 

 Winitsuksa School Lopburi Copyright 2006 10 Petracha Rd. Thahin Muang Lopburi, Thailand. 15000
(Southern Side Of King Narai Palace) Tel. 0-3641-1235, 0-3642-1088 E-mail : winitsuksa@ws.ac.th
Please Set Your Display Properties To 1024 x 768 Templates By IT Center