ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
 
พ.ศ.๒๔๙๒ ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้โอนโรงเรียน ให้เป็นสมบัติของวัดกวิศรารามมูลนิธิและโอนเป็นของวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร เมื่อปี ๒๕๓๐ โรงเรียนวินิตศึกษาจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระเมตตารับโรงเรียนวินิตศึกษา ไว้ในพระราชูปถัมภ์  
พ.ศ.๒๕๓๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พ.ศ.๒๕๔๐ โรงเรียนได้เลือกเข้าโครงการเป็นโรงเรียนเครือข่าย กับ Anderson Secondary School ประเทศสิงค์โปร์ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๑ โรงเรียนได้ลงนามข้อตกลงเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กับ Pittwater House School ประเทศออสเตรเลีย  
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับคัดเลือกจากกะรทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
พ.ศ. ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง กองส่งเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Winitsuksa School Lopburi Copyright 2006 10 Petracha Rd. Thahin Muang Lopburi, Thailand. 15000
(Southern Side Of King Narai Palace) Tel. 0-3641-1235, 0-3642-1088 E-mail : winitsuksa@ws.ac.th
Please Set Your Display Properties To 1024 x 768 Templates By IT Center