โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  User Login
User Name
Password  log

Download log


  Download

 


 
  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ1
ภาษาอังกฤษ2
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1
คณิตศาสตร2
สังคมศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
สุขศึกษา
พลศึกษา
         
         
         
 
     
   
   

 
"สื่อการเรียนการสอนที่แสดงในเว็บไซต์ eDLTV นี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการแสวงหากำไร โครงการ eDLTV ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่อย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเนื้อหา โดยโครงการฯ เป็นเพียงผู้รวบรวมและเผยแพร่เท่านั้น แต่หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในสื่อการเรียนการสอน โปรดแจ้งให้โครงการฯ ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป"


Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา